Om oss

Utvecklar morgondagens GIS-lösningar.

Kort om Geo Tailor

Geo Tailor AB (559407-2125) är ett privatägt IT-bolag som grundades juli 2023 och drivs av Jan Granlund och Kristofer Turland (genom Strezia Group).

Geo Tailor levererar högkvalitativa konsulttjänster inom geografisk IT och utvecklar GIS-produkter på den lokala marknaden. Företagets målsättning är att hjälpa sina kunder och partners att identifiera, definiera och förverkliga sina affärsmässiga och teknologiska möjligheter. Med över 40-års erfarenhet och en passion för innovation skapar vi kartlösningar som gör skillnad. Vi hjälper dig att ligga steget före och nå din fulla potential.

I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms (G)IT-styrningstjänster, (G)IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt samt systemförvaltning.

Företaget har sitt huvudsäte i Kristianstad.

Vår vision

”Geo Tailor affärsmålsättning är att skapa möjligheter för sina kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och därmed sin lönsamhet, genom att leverera högkvalitativa tjänster och produkter som förstärker våra kunders affärsprocesser.”

Kristofer Turland

Miljö och kvalitet

Geo Tailor bidrar till en hållbar utveckling genom att påverka samhället, intressenter och den egna verksamheten i en positiv riktning. Hållbar utveckling omfattar ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Vår affärsidé bär sig i ett samhällsnyttigt inslag genom att den dagliga verksamheten påskyndar och stöttar teknikutvecklingen.

I samråd med våra kunder genomför vi uppdragen så att resultatet bidrar till kundernas utveckling mot hållbarhet i alla avseenden.

Vill du veta vad GIS kan göra för dig?