Geodata och kartor

Kartor – digitala kartblad i olika format

Geodata och kartor, WMS/WFS

Geodata och karttjänster är en viktig del av samhället. De används av olika organisationer för att fatta informerade beslut, planera infrastrukturprojekt, hantera naturresurser och mer. Genom att ha tillgång till uppdaterade och kvalitetssäkrade geodata kan man minimera felaktiga beslut och maximera nyttan av informationen. Geodata och karttjänster möjliggör bättre och snabbare beslut i olika branscher och ger ekonomiska och samhälleliga fördelar.Kartor – digitala kartblad i olika format

Geo Tailor är partner/återförsäljare till flertalet leverantörer av kommersiella programvaror och databaser inom geografisk information. Våra GIS experter har arbetat med GIS-relaterade frågor i mer än 30-års tid. Vi tillhandahåller både digitalt informationsmaterial av kartdata (t.ex. kartuttag, WMS-tjänster och WFS-tjänster) och tryckt kartmaterial.

Implementera Geo Tailor’s karttjänster direkt i ert verksamhetssystem
Våra geodatatjänster är så kallade maskin till maskin-tjänster som ger möjlighet att söka, visa och hämta kartor, bilder, höjddata och fastighetsinformation i ditt eget verksamhetssystem.

Våra WMS-tjänster erbjuder ett brett utbud av funktioner och möjligheter, bland annat:

▪︎ Snabb och enkel åtkomst till aktuella och kvalitetssäkrade kartor
▪︎ Möjlighet att anpassa kartorna efter dina behov och rutiner
▪︎ Enkel integration med dina befintliga produkter och lösningar

Vi erbjuder flertalet karttjänster åt våra kunder

▪︎ Kartuttag över ett specifikt område t.ex. kvarter, kommun eller län
▪︎ Kartuttag över ett stort område t.ex. hela Sverige, Norge, Finland osv.
▪︎ WMS-tjänster
▪︎ WFS-tjänster

Tillhandahållande av Geodata och karttjänster

▪︎ Visningstjänster
▪︎ Nedladdning och direktåtkomst

Övrigt

▪︎ Geokodning
▪︎ Geoanalys
▪︎ Kartdesign
▪︎ Kartproduktion

Tillbaka till Erbjudanden

Geo Tailor är partner / återförsäljare med Lantmäteriet, vilket är ett bevis på vår djupa kompetens inom fastighetsdata, geodata och kartor.

Vill du veta mer?
Kontakta Kristofer Turland
tel 0703-12 21 70
kristofer.turland@geotailor.com

Vill du veta vad GIS kan göra för dig?