Fastigheter

Vi förvandlar utmaningar till nya möjligheter och konkurrensfördelar med hjälp av geografisk IT.

Geodata | Fastigheter – M2M tjänster, avisering och uttag

Geo Tailor’s flertalet datatjänster som ger er tillgång till uppdaterad och kvalitetssäkrad information från Lantmäteriet’s fastighetsregister (FIR). Med detaljer om över 3,4 miljoner fastigheter kan ni fatta välgrundade beslut och genomföra analyser. Vi erbjuder flexibla leveransalternativ anpassade efter era behov och säkerställer korrekt och pålitlig information.

Vår tillgänglighet dygnet runt, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, ger er flexibilitet för era arbetsuppgifter. Dra nytta av vår omfattande och tillförlitliga fastighetsinformation för att stödja er verksamhet och fatta informerade beslut.

Vårt erbjudande

▪︎ Fastighetsavisering (kontinuerliga leveranser av FIR-data)
▪︎ Fastighetsregistret (delar alt. hela uttag av FIR)
▪︎ Fastighetsuttag (delar alt. hela uttag av fastighetsdata)
▪︎ M2M-lösningar för automatiska uppdateringar och uttag

Tillbaka till Erbjudanden

Geo Tailor är partner / återförsäljare med Lantmäteriet, vilket är ett bevis på vår djupa kompetens inom fastighetsdata, geodata och kartor.

Vill du veta mer?
Kontakta Kristofer Turland
tel 0703-12 21 70
kristofer.turland@geotailor.com

Vill du veta vad GIS kan göra för dig?