Expertis

Vi förvandlar utmaningar till nya möjligheter och konkurrensfördelar med hjälp av geografisk IT.

Expertis inom GIS / Geografisk IT

Genom att analysera och sammanställa geografisk information kan vi ta fram kunskap för att fatta smartare, grönare och säkrare beslut. Det hjälper oss att placera 5G-master effektivt, gallra skog, hantera hotade områden med stigande vattennivåer och skydda naturarter. Genom tekniker som GIS och datamodellering kan vi identifiera mönster och samband i data för att fatta informerade beslut. Vi kan också använda geografisk information för att förutse och hantera risker samt bevara biologisk mångfald. Genom att omvandla data till kunskap kan vi ta fram insikter för att fatta mer hållbara beslut och arbeta mot en bättre framtid.

Tillbaka till Erbjudanden

Geo Tailor är partner / återförsäljare med Lantmäteriet, vilket är ett bevis på vår djupa kompetens inom fastighetsdata, geodata och kartor.

Vill du veta mer?
Kontakta Kristofer Turland
tel 0703-12 2170
kristofer.turland@geotailor.com

Vill du veta vad GIS kan göra för dig?