Datacenter

Geo Tailor har skapat driftsäkra och kostnadseffektiva driftmiljöer för bl.a. applikationsdrift och databasdrift.

Drift, datacenter

Våra system är anpassade för att hantera stora mängder data på ett säkert och stabilt vis, vilket ska möjliggöra effektiva flöden mellan vår drifthall och kunders system; oavsett om det handlar om standard applikationer, webb eller mobila lösningar.

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa prestanda, säkerhet, kvalitet och data, detta för att alltid ligga i framkanten med att möjliggöra morgondagens krav.

Oavsett kundstorlek, alla kan enkelt använda Geo Tailor’s skalbara kapacitet och infrastruktur. Vi säkrar upp kunders kompetens över tid.

Vår drift- och supportfunktion har öppet varje dag, året om.

Erbjudanden, datacenter

▪︎ Applikationsdrift (Geoserver, GIS-system m.fl.)
▪︎ Databasdrift (Informationstjänster t.ex. fastighetsinformation, kartor, m.fl.)
▪︎ Supporttjänster

Övrigt, datacenter

▪︎ Ändamålsenliga Geodatabaser
▪︎ Backup och återställning
▪︎ Lastbalansering
▪︎ Redundanta lösningar
▪︎ Drift av miljöer för produktion, utveckling och test
▪︎ SLA-baserad leverans

Tillbaka till Erbjudanden

Geo Tailor är partner / återförsäljare med Lantmäteriet, vilket är ett bevis på vår djupa kompetens inom fastighetsdata, geodata och kartor.

Vill du veta mer?
Kontakta Kristofer Turland
tel 0703-12 21 70
kristofer.turland@geotailor.com

Vill du veta vad GIS kan göra för dig?