Nyheter

Vi välkomnar Jan Granlund till Geo Tailor

Vi är stolta över att välkomna Jan Granlund till Geo Tailor AB. Jan är en erkänd guru inom GIS-sektorn och har en imponerande erfarenhet och expertis inom området.

Jans omfattande kunskap sträcker sig över olika sektorer och branscher, vilket ger honom en bred förståelse för olika tillämpningar av GIS-teknologier.

Med sin expertis och tekniska kompetens kommer Jan att spela en central roll i att leda vårt GIS-team och driva innovation inom företaget. Hans djupa förståelse för GIS-teknik och hans förmåga att tillämpa den på komplexa problem kommer att vara ovärderlig när vi strävar efter att erbjuda innovativa GIS-lösningar till våra kunder.

Vi är övertygade om att Jan kommer att bidra till att stärka vår position som en framstående aktör inom GIS-branschen. Hans erfarenhet, passion och ledarskapsförmåga kommer att vara till nytta för både verksamheten och våra kunder.

Jan börjar sin anställning den 1:e augusti, 2023.

För mer information
Kristofer Turland
+46 (0)703-122 170
kristofer.turland@strezia.com